تور هوایی 3 روزه شیراز

تاریخ خروج

روزانه

مدت زمان

3 روزه

نمایش ها

216

حداکثر صندلی

9

تور هوایی ۳ روزه شیراز

هتلدرجهیک تختهدو تختهسه تخته3 تا 5 سال
آپارتمان خانه سبز705.700661.700609.700277.800
ساسان2715.000686.700645.700277.800
رودکی3761.700697.700277.800
ارگ3765.700722.700655.700277.800
ارم3783.000729.700693.700277.800
آپارتمان لطفعلی خان2667.700641.700277.800
تالار3705.700671.700277.800
آریو برزن4815.700277.800
الیزه4925.700820.700277.800
وکیل3718.700687.700277.800
هما51.057.700914.700277.800
پارک سعدی4785.700737.000277.800
پارس51.105.700975.700815.700277.800
اطلس3735.700728.700277.800
چمران51.165.7001.000.000277.800

 

توجه:بدلیل احتمال افزایش نرخ بلیط نرخ ها قابل تغییر میباشد

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
تور هوایی 3 روزه شیراز 661,000 تومان 277,800 تومان 9 Anytime 3 روزه

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal 0 تومان
Total 0 تومان

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is