برچسب: Kaindy Lake

دریاچه کیندر قزاقستان

جنگلی با درختان برعکس در دریاچه کیندی قزاقستان

Posted By : غزال طهماسبی/ 283 0

زلزله ها با اینکه می توانند همه جارا خراب کنند اما گاهی جاذبه هایی را به وجود می آورند که بعد از سال ها باور نمی کنید این جاذبه ها وجودشان را مدیون همان زلزله باشند! دریاچه کیندی (Kaindy Lake) در قزاقستان از همان جاذبه هاست که اگر زلزله نبود هرگز به وجود نمی آمد!

Read more