برچسب: مناطق ممنوع

مکانهای ممنوعه عکاسی

مناطق ممنوعه عکاسی برای گردشگران

Posted By : غزال طهماسبی/ 273 0

برای داشتن سفری با خاطرات خوب, باید با قوانین هر کشور تا حدودی آشنایی داشته باشیم.

هر کشور قانون های مخصوص  به خودش را دارد که توریست های آن کشور مجبور به رعایت کردن آنها هستند. در بعضی از کشورها عکاسی در برخی مناطق ممنوع است و جریمه خواهید شد.

در این مقاله به مناطقی از کشورهایی که توریست ها اجازه عکاسی در آنجا را ندارند اشاره می نمائیم.

مناطق ممنوعه عکاسی در کشورها

Read more