برچسب: جنگلی با درختان برعکس

دریاچه کیندر قزاقستان

جنگلی با درختان برعکس در دریاچه کیندی قزاقستان

Posted By : غزال طهماسبی/ 282 0

زلزله ها با اینکه می توانند همه جارا خراب کنند اما گاهی جاذبه هایی را به وجود می آورند که بعد از سال ها باور نمی کنید این جاذبه ها وجودشان را مدیون همان زلزله باشند! دریاچه کیندی (Kaindy Lake) در قزاقستان از همان جاذبه هاست که اگر زلزله نبود هرگز به وجود نمی آمد!

Read more