سفرسازان

نمایندگی رسمی کشتی کروز

مجله گردشگری

جزیره مارها،سائو پائولو،برزیل

۲۶

اسفند
۱۳۹۶

جزیره مارها،سائو پائولو،برزیل

Posted By : modir/ 472 0

جزیره مارها

جزیره مارها،سائو پائولو،برزیل

Ilha de Queimada Grande(جزیره مار) در 144کیلومتری ساحل سائوپائولو قرار دارد که در نگاه اول جزیره ای معمولی و بسیار زیبا و دل فریب بنظر میرسد ولی در واقع این جزیره خطرناک ترین جزیره در کل جهان است.

جزیره مارها،سائو پائولو

این مکان نام خود را بدلیل تراکم بیش از حد مارهای افعی سر نیزه ای طلایی که سمی ترین مارهای جهان هستند( طوریکه ورود زهر به بدن قربانی و مرگ آن تنها چند دقیقه طول میکشد) بدست آورده است. شما هیچ راه فراری از مارها در این جزیره نخواهید داشت زیرا مطالعات نشان داده بطور میانگین 1-5 مار در هر مترمربع وجود دارد.

هنگامیکه سطح دریا حدود 11.000 سال پیش افزایش یافت و جزیره مار را از سرزمین برزیل جدا کرد ، مارهایی که به تازگی جدا شده بودند برای تطبیق با محیط زندگی جدیدشان بطور خارق العاده ای تکامل یافته و وحشتناک شدند و چندین برابر اندازه معمول خود که نزدیک به یک متر است رشد کرده اند .

جزیره مارها

بدون هیچ گونه شکار زمینی در این جزیره مارها یاد گرفتند در نوک درختان شکار کنند و به پرندگان در هوا حمله کنند.و چون آنها نمیتوانند پرندگان را پیگیری و ردیابی کنند و منتظر بمانند تا سم اثر کند ، زهر آنها طوری تطبیق یافته که پنج برابر قدرتمندتر از از همتایان خود در سرزمین اصلی شان باشد که توانایی قتل فوری طعمه و ذوب کردن گوشت اطراف محل گزیدگی را دارد.

جزیره مارها

بدلیل قدرت قتل بی نظیرشان،دولت برزیل پا گذاشتن به این جزیره را بطور کلی ممنوع کرده است ( البته اگر کسی بخواهد به این جزیره ی وحشتناک برود! ).

Leave your comment